Se alla

Nya lokaler till Kulturskolan!

Måndag 5 september 2022

Den 3 juni 2022 var gruppledare för partierna i Nykvarn inbjudna till Kulturskolan för ett verksamhetsbesök. Vi fick en rundtur med information om Kulturskolans verksamhet och arbete. Lärare, kulturskolechef och utbildningschef var med.

Vi kunde konstatera att de baracker som Kulturskolan har för sin verksamhet, var olämpliga. Det måste vara påfrestande både för elever och lärare att bedriva utbildning på olika instrument och orkesterövningar där. 2019 hade en utredning gjorts om nya lokaler för Kulturskolan.

Utredningen begärdes ut som allmän handling från kommunen den 3 juni och vi fick besked från registrator den 7 juni att hon fått besked från David Schubert om att det inte var en allmän handling och att den inte kunde lämnas ut. Vi begärde den 20 juni att få ett skriftligt beslut på detta. Den 27 juni fick vi ett ”Delegationsbeslut §A10 – Överklagbart beslut att inte lämna ut handling”.

Vi överklagade beslutet den 14 juli till Kammarrätten och framförde att handlingen antingen var inkommen eller upprättad hos kommunen och förvarad där. Utredningen hade legat till grund för kommunens lokalprogram beträffande kulturskolan som hade behandlats i kommunstyrelsen den 25 januari 2022. Ärendet hade varit uppe för beslut både i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige och var därmed färdigbehandlat. Enligt Tryckfrihetsförordningen ska kommunfullmäktige jämställas med myndigheter. Även kommunal nämnd är myndighet. Utredningen är allmän handling.

Den 21 juli fick vi ett beslut från Nykvarns kommun om ändring av beslut i samband med överklagan om utlämnande av allmän handling. Tillsammans med detta skickades också lokalutredningen om Kulturskolan som var klar i augusti 2020.

Utredningen visade flera förslag till hur Kulturskolans behov av lokaler skulle kunna lösas. Trots detta har majoriteten (Nykvarnspartiet, Moderaterna och Miljöpartiet) inte gjort någonting under den tid som gått sedan utredningen blev klar. Vi i Liberalerna har fått utredningen efter överklagan och har först nu kunnat ta del av den.

Liberalerna föreslår

  • att Kulturskolan får nya lokaler enligt något av de alternativ som kommer fram i utredningen. Beslut bör tas omgående, elever och lärare ska inte behöva lida av en dålig arbetsmiljö, som vi politiker har ansvar för. Liberalerna är angelägna om att Kulturskolan ska ha goda möjligheter att genomföra sin verksamhet som vi alla i Nykvarn kan vara stolta över.