Se alla

Utbyggnad av bredband

Liberalerna arbetar för att alla invånare i Nykvarn ska ha tillgång till snabba och säkra digitala kommunikationer för att ha möjlighet att ta del av samhällsservice och information samt kunna arbeta på distans. Liberalerna lämnade en motion till Kommunfullmäktige i juni 2021 om att Nykvarns kommun skulle tar sig an Landsbygdsutmaningen med utbyggnad av bredband på Nykvarns landsbygd. I juli 2021 meddelade kommunen att det var klart för fiberutbyggnad på Nykvarns landsbygd, Nykvarns kommun och Open Infra hade slutit ett avtal om fiberkablar för bredband.