Se alla

Planera för risker

Brist på livsmedel

  • Kartlägg brukningsbar jordbruksmark och ge möjlighet till avsättning av närodlat. Uppmuntra REKO-ringar där man kan handla mat från lokala producenter. En sådan REKO-ring finns i Mariefred.
  • Ge utrymme för torghandel och försäljning av frukt och grönsaker.
  • Plantera fruktträd och bärbuskar i stället för prydnadsväxter på kommunens mark och tillåt att Nykvarns invånare plockar frukt och bär som man gör i Norrköping.

Nybo planterar fruktträd i sina nya områden.

 

Trygghetspunkter

  • I samband med kriser i samhället är det viktigt att i förväg ha en planering för lokaler där medborgare ska kunna få hjälp och skydd. Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en vägledning om storskalig utrymning.

Furuborgshallen blir en trygghetspunkt i Nykvarn.