Se alla

Kommunikationer

Goda allmänna kommunikationer för både arbete och fritid är viktigt för kommunens utveckling.

  • SL-taxa på tåget mellan Nykvarn och Stockholm. Liberalerna i Nykvarn skrev redan 2014 en motion till Trafiknämnden i Region Stockholm om förbättrad pendling med SL från Nykvarn till Stockholm. Nu finns ett förslag om att vi ska kunna åka med SL-taxa med Mälartågen från Nykvarn till Stockholm.
  • Pendling med tåg och buss ska finnas med god turtäthet, även kvällstid
  • Nykvarns ytterområden ska ha kommunikationer med god turtäthet och med synkroniserad anknytning till Svealandsbanan och bussar mot Södertälje.
  • Parkeringsplatser för pendlare utökas.
  • Möjlighet att ladda elbilar ska finnas.
  • Pendlare behöver väntsal och service för resande.