Se alla

Klimat och klimatanpassning

Liberalerna anser att Nykvarns kommun behöver arbeta för att reducera utsläpp av växthusgaser i den kommunala verksamheten. En begränsning av temperaturökningen kräver en mängd åtgärder, en kombination av styrning, belöningar och information.

 • I samband med upphandlingar bör kommunen välja alternativ som inte använder fossil energi.
 • Bra tågförbindelser är viktiga för att minska pendlandet med bil. Bra bredbandsuppkoppling ger möjlighet till distansarbete och minskar också beroendet av bil. Liberalerna har agerat för att bredbandsutbyggnaden ska ske även på landsbygden.
 • Gång- och cykelvägar ska finnas från bostadsområden till kommunens tågstation, arbetsplatser, skolor och fritidsområden. En cykelled från Taxinge till Nykvarn som ansluter till cykelleden till Södertälje, är angeläget. Bidrag kan sökas från Klimatklivet. Genom stadsmiljöavtalen kan kommuner och regioner att få upp till 50 procent i statlig medfinansiering för att genomföra cykelåtgärder.
 • Låsbart cykelgarage vid stationen för att undvika cykelstölder.
 • En övergång till vegetarisk mat i kommunens verksamheter ger klimatvinster och kan också inspirera till övergång till vegetarisk mat hemma.

Det krävs också ett arbete med klimatanpassning och arbete för att reducera riskerna som beror på klimatet.

 

Klimatanpassning

Liberalerna anser att Nykvarns kommun behöver ha kännedom om på vilket sätt kommunen kommer att påverkas av klimatförändringar, så att risker och kostnader kan minimeras. I rapporten ”Klimatanpassning 2021 – så långt har kommunerna kommit” från IVL Svenska Miljöinstitutet ligger Nykvarns kommun på plats 176 av 178 kommuner.

Nykvarns kommun behöver fatta ett politiskt beslut i kommunfullmäktige om att kommunen ska arbeta med klimatanpassning. Vilka risker och sårbarheter finns det i kommunen? Hur har tidigare extrema väderhändelser påverkat kommunen?

Åtgärder som kan vara lämpliga i Nykvarns kommun:

 • Undvika byggnation på översvämningsdrabbade platser.
 • Dimensionera dagvattensystemet med hänsyn till ökade regnmängder.
 • Beredskapsplan för skyfall.
 • Lågpunkter lämnas fria från permanent bebyggelse.
 • Kylsystem på äldreboenden och rutiner vid värmebölja.
 • Informera fastighetsägare.