Se alla
Friluftsliv och naturmiljö Nykvarn

Friluftsliv och naturmiljö

  • Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund. En förutsättning för att ta del av naturens hälsofrämjande effekter är att den ska vara tillgänglig för alla och att vi har tillgång till grönska i vår boende- och vardagsmiljö.
  • I samband med utbyggnad av bostäder bör naturreservat bildas så att boende i Nykvarn får nära till naturen. Jägarskogens naturreservat bör utvidgas mellan bostadsområden och Yngerns stränder.
  • Skydda sjön Yngern så att den bevarar sin goda vattenkvalitet.Vi föreslår att Folkparken i Nykvarn ska bli en öppen stadspark, tillgänglig för alla åldrar.

 

Folkets park

  • Folkparken ska vårdas och bevaras.
  • Det ska finnas parkvägar med belysning, parkbänkar och en lekplats.
  • Skogsområdet röjs så att området får parkkaraktär med träd, buskar och gräsytor.
  • Det ska vara inbjudande för alla, från förskolebarn till äldre – en grön lunga centralt i samhället med folk i rörelse.

Kommunen har tillsatt en referensgrupp i arbetet med att utveckla Folkparken. Liberalerna är en av fem representanter i gruppen.