Se alla

Besparing

En effektivare kommun

Kommunernas effektivitet är olika, de får ut olika mycket verksamhet eller resultat för samma mängd  pengar. Effektivisering behövs för att kunna hantera det finansieringsproblem som uppstår när kostnaderna ökar till följd av en allt äldre befolkning. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi har publicerat en utredning: Morot utan piska – en ESO-rapport om stärkta incitament för kommunal effektivitet. Vi föreslår att Nykvarns kommun ser över sin effektivitet.

 

Utnyttja ramavtal från SKR

SKR och SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat ramavtal som låter kommuner beställa förskolebyggnader med hög kvalitet till låga kostnader. Nykvarns kommun bör utnyttja dessa ramavtal för att sänka sina kostnader.

 

Dela expertkompetens med andra kommuner

Nykvarn som är en liten kommun kan behöva dela expertkompetens med andra kommuner. Kommunen behöver då inte betala hela kostnaden för en heltidstjänst utan en deltid. Konsulter kan också användas för kortare uppdrag.

 

Hyr ut kontorsplatser

Arbete på distans kommer att bli vanligare även efter pandemin. Det kommer att finnas outnyttjade ytor i det nya kommunhuset. Vi föreslår att delar av huset hyrs ut.