Se alla
Barn, ungdom och skola Nykvarn

Barn, ungdom och skola

Varje barn som växer upp i Nykvarn ska ha en chans att utvecklas och välja sin väg i livet.

Därför måste vi ha bra förskolor och skolor i Nykvarn. Skolan i Nykvarn ska ha en långsiktigt trygg finansiering med statligt huvudmannaskap.

Regeringen har tillsatt en utredning om att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för kommunala skolor. Liberalerna tänker gå fram med ett förslag som begränsar vinstuttaget för bolag som driver friskolor.

Nykvarns kommun ligger på plats 201 av Sveriges 290 kommuner i Lärarförbundets ranking. Undersökningen bygger på en jämförelse av tio kriterier. Lärarlönerna och andelen godkända elever tillhör Nykvarns styrkor relativt sett, medan nivån på sjukfrånvaron och resurstilldelningen drar ner kommunens rankning. I hela Stockholms län är Nykvarn rankad som nummer 14 av 26 kommuner.

  • Liberalerna anser att det framgångsrecept som Övertorneå kommun, Sveriges bästa skola 2020, arbetar med, ett nära samarbete mellan skola, skolledning och politiker, ska tillämpas även i Nykvarns kommun.
  • Liberalerna föreslår att Nykvarns kommun deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet. Ungefär en fjärdedel av alla lärare och förskolepersonal i Sverige har deltagit i Läslyftet, som är Skolverkets stora satsning på språk-, läs- och skrivutveckling. Läslyftet har varit en uppskattad kompetensutvecklingsinsats.
  • Resurser till barn med behov av särskilt stöd behöver prioriteras. De neddragningar som har skett inom detta område behöver följas upp och utvärderas. Sök statsbidrag för likvärdig skola 2022 för att utöka insatserna till barn med särskilt stöd. Bidraget kan användas till insatser som gör att lärarnas kompetens och tid används till undervisning, till exempel lärarassistent och administrativt stöd till lärare eller förstärkta resurser till elevhälsan.

Nykvarns kommun har sökt statsbidrag för likvärdig skola 2022 och fått beviljat en rekvisition på 5 850 195 kronor i statsbidrag. Bidraget avser år 2022.

  • Kulturskolan är en tillgång för hela Nykvarn och ska ha nya lämpligare lokaler för verksamheten. Kulturskolan är viktig för Sveriges musikframgångar i världen. Skapas nästa musikstjärna i Nykvarn.

Lokaler för Kulturskolan har kommit med i kommunens lokalförsörjningsprogram.