Se alla

Älgbostad

Mark- och miljödomstolens dom den 7 december 2020 upphävde kommunens detaljplan om att bygga bostäder på Älgbostad efter överklagande av bland andra Liberalernas ordförande.

  • Fastigheten Älgbostad bör långsiktigt avsättas för att trygga Nykvarnsbornas tillgång till strandområdet vid Yngern och till en gammal gårdsmiljö. Liberalerna föreslår att ett kulturreservat bildas i likhet med Nedre Söderby i Salems kommun.
  • Älgbostad bör tas med i Nykvarns kommuns underhållsplan för kommunens fastigheter. Omprioritering görs från fastigheter med mindre akuta behov. Kommunstyrelsen beslutade den 26 april att utveckla och tillgängliggöra Älgbostad och Hökmossbadet.
  • Föreningen Älgbostads vänner har en mängd idéer om hur Älgbostad kan utvecklas. Ge Nykvarns medborgare möjlighet att bestämma genom Medborgarbudget.
  • På den brukningsbara jordbruksmarken kan odlingslotter anläggas. Invånarna kan då få odlingsmöjligheter inom gångavstånd.
  • En bastu byggs i anslutning till den gamla tvättstugan, med brygga för vinterbadare.