Se alla

Äldrefrågor

  • Trygghetsboende är lämpligt att bygga i närheten av Nykvarns centrum. Kommunen kan inrätta särskilda boenden anpassade och utformade för äldre som inte behöver vård dygnet runt men som inte är trygga med att bo hemma. Biståndsbedömt boende ska ge äldre människor stöd och hjälp och annan lättåtkomlig service i boendet.
  • Tryggheten för äldre som vill bo kvar hemma ska förbättras genom att alla som behöver trygghetslarm ska kunna få det utan kostnad. På Kommunfullmäktige torsdagen den 21 april 2022 var ett av ärendena trygghetslarm inom maxtaxan. Vårt förslag har blivit verklighet.
  • Nytt särskilt boende planeras så att de boende har möjlighet till utevistelse till exempel i form av en demensby. SKR har Ramavtalet Bostadshus 2016 genom vilket särskilt boende kan avropas. Ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre som ges med stöd av socialtjänstlagen kan beviljas stöd som täcker en del av byggkostnaden med upp till 3 600 kronor per kvadratmeter boarea. Detta gäller både boende för äldre med omfattandevårdbehov och biståndsbedömt trygghetsboende.
  • En demensby kan beskrivas som ett boende med både inom- och utomhusmiljö, inom vilken personer med demenssjukdom kan röra sig fritt. Allt från vårdinsatser till inredning och aktiviteter är anpassad efter personer med kognitiv svikt.
  • Den ökande digitaliseringen av samhället gör att de som aldrig eller sällan använder internet riskerar att bli alltmer isolerade och hamna i digitalt utanförskap. I Järfälla kommun finns digital hemguide för personer som är 75 år eller äldre. De kan få hjälp vid tre tillfällen per person. Tjänsten är kostnadsfri. Liberalerna föreslår att motsvarande service inrättas i Nykvarn. Den ökade effektiviteten uppväger kostnaden.

 

 

Illustration Martin Wande
Förslag till trygghetsboende 2006 från Folkpartiet/Liberalerna i Nykvarn framtaget av Stig Widing