Se alla

Nyheter

Aktuell politik och liberala evenemang

12 april 2024

Sätt stopp för Sveriges dyraste bullerplank

Publicerad i Länstidningen 12 april 2024 Upprop till alla Nykvarnsbor. Tisdagen 9 april tog en djupt oenig kommunstyrelse beslutet att godkänna planuppdraget för det…

11 januari 2018

Motion - Senarelägg Älgbostad

Under ett antal år har Liberalerna i sin skuggbudget lyft in utbyggnad av bostäder i Sandtorp. Det är viktigt att utbyggnader av samhället sker…

30 november 2016

Återvinningscentral i Nykvarn

Majoriteten med Nykvarnspartiet och Moderaterna beslutade föreslå kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram bygghandlingar och handla upp byggnation av återvinningscentral på ”Solfångartomten” (i anslutning…

21 september 2016

Regionbildning i Stockholms län

Frågan om att bilda en politiskt styrd region i Stockholm har pågått under ett antal år. Nu har alliansen i Stockholms läns landsting beslutat…

25 oktober 2015

Älgbostad – Nybos idéskiss i Nykvarn

Nykvarnsbostäder (Nybo) har på eget initiativ tillsammans med arkitekten Kjell Forshed utarbetat en idéskiss för hur området Älgbostad kan utvecklas. Vi i Liberalerna fick skissen…

28 december 2014

Furuborgsskolan

Kostnaderna för Furuborgsskolan blir mycket större än de budgetramar som beslutats i samråd med utbildningsnämnden. Processen har tagit 4 år och långa perioder kan…

24 november 2014

SL-kort på tåg även i Nykvarn

Nykvarn ligger 28 minuter från Stockholm C eller 17 minuter från Flemingsberg. Dessa tider gäller med de tåg som trafikerar Svealandsbanan. Det betyder att…

Senaste från Liberalerna

Senaste från Liberalerna

Fler nyheter från Liberalerna hittar du på vår rikstäckande sida.