Se alla

Motion – Senarelägg Älgbostad

Lars-Erik Aili Gruppledare

Torsdag 11 januari 2018

Under ett antal år har Liberalerna i sin skuggbudget lyft in utbyggnad av bostäder i Sandtorp. Det är viktigt att utbyggnader av samhället sker i rätt ordning.

Liberalerna vill förlänga Maskinförarvägen till Karlslundsvägen i höjd med Jägarskogen. Vi vill också att det planeras för utbyggnad av bostäder längs denna vägsträcka. Genom att stora delar av marken ägs av kommunen ger det också intäkter att användas till investeringar. Detta finns även redovisat i kommunens översiktsplan.

Naturligtvis ska då också busslinjen mot Sandtorp förlängas till Hökmossen. Det tryggar även behovet av allmänna kommunikationer för befintliga utbyggnadsområden vid Hökmossen.

I ett senare skede kan nästa steg bli att ta ställning till utveckling av bostäder på båda sidor om Karlslundsvägen och då också detaljplanen för Hökmossen 1b med Älgbostad.

Förslag till beslut

  1. Att senarelägga arbetet med detaljplanen för Hökmossen 1b
  2. Att starta upp detaljplanearbetet för att förlänga Maskinförarvägen mot Karlslundsvägen samt för bostäder längs denna sträcka

Lars-Erik Aili

Gruppledare, Liberalerna Nykvarn