Om Lars-Erik

Född år 1945

Familj: Har tre vuxna barn och för närvarande 6 barnbarn

Boende: Bor i villa

Bakgrund: Sedan 1967 har jag arbetat i NCC. Under åren har jag bytt jobb internt vid ett antal tillfällen. Började som arbetsledare och platschef för att senare år arbeta med planering, projektstyrning samt centralt ansvarig för utbildningsfrågor.
Jag har även sedan 1979 fram till 1997 varit aktiv inom Svenska Sportdykarförbundet som förbundsinstruktör. Ingick 10 år i förbundsstyrelen varav 6 år som förbundsordförande.

Politiska uppdrag:
Gruppledare för Liberalerna i Nykvarn. Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen. Adjungerad ledamot i Liberalernas i Nykvarn styrelse.

Varför Liberalerna: Alla ska ha rätt att själva bestämma över sina liv. Ingen annan vet bättre än du själv hur just du ska forma ditt liv. Det är viktigt att också stötta människor som befinner sig i utsatta situationer och som idag har litet utrymme att styra över sin egen vardag.

Prioriterade frågor: Fortsatt arbete mot Sveriges bästa skola. Trygghetsboende för de som önskar. Miljöfrågorna får en viktig plats i politiken.