Om Gunilla

Bakgrund: Uppväxt på lantgård i Tystberga, Nyköpings kommun, med politiskt aktiv morfar och föräldrar, vilka introducerade mig tidigt i politiken; i ungdomen medlem i CUF; skolgång i Tystberga åk 1-6, sedan 5-årig flickskola i Nyköping och därefter hushållsskola med efterföljande praktik för att påbörja utbildning vid förskoleseminariet i Norrköping.

Utbildning: Förskollärare 1969, pedagogik/metodiklärare 1986 (lärare för förskollärar-utbilding på högskola), utbildad i handledning i början på 90-talet med senare påbyggnad; utbildad lekarbetspedagog vid Uppsala universitet; utbildning som STUDS-pedagog (samverkan – tidig upptäckt –utredning – stöd) för att kunna beskriva barn med neurologiska utvecklingsavvikelser samt handleda kring diagnoser

Tidigare och nuvarande sysselsättning: Började att arbeta i Nykvarn 1969 på “lekis”; öppnade här 1970 den första förskolan och tjänstgjorde som föreståndare/förskollärare fram till 1988; hade under de åren kontinuerliga uppdrag som handledare till studerande på olika pedagogiska utbildningar; behöll delar av min tjänst på förskolan och arbetade samtidigt något år, 87-88, som lärare i barnkunskap för åk 9 i Salem och som lärare för barnskötar-utbildningen på Kom-Vux i Tumba; hösten 1988 började jag att arbeta i Botkyrka.
Min tjänst kallas resurspedagog (specialpedagog) med inriktning handledning till pedagoger i förskola/skola.
Jag har arbetat i alla områden i Botkyrka och har därmed skaffat mig mycket kunskap om barn med olika hemspråk och bakgrund /kulturer. Sedan drygt 10 år arbetar jag enbart i Tullinge som områdesövergripande resurspedagog. Efter att ha gått i pension har jag valt att arbeta kvar på halvtid.
Jag har ett uppdrag som sekreterare i den riksomfattande Föreningen lekarbetspedagogik och handleder f.n. fyra blivande lekarbetspedagoger på min fritid. www.lekarbetspedagogik.se

Politiska uppdrag: Varit förmyndare för ensamkommande apatiskt barn; tidigare representant för Liberalerna i beredningsgrupp om skolfrågor och demokrati samt ersättare i kommunfullmäktige; numera ersättare i Utbildningsnämnden, kommunfullmäktige samt ledamot i Liberalerna i Nykvarns styrelse

Mitt liberala engagemang: Jag engagerar mig i barns uppväxtvillkor, mot orättvisor och för jämställdhet.

Vad vill jag arbeta med för att förändra/förverkliga under mandatperioden?

  • o  påverka så att gruppstorlekarna i Nykvarns förskolor blir mindre
    o  förbättra lärarnas löner
    o  att barnkonventionen efterlevs i kommunens alla beslut
    o  bidra med kunskap till ledamöter i det lokala partiet och till utbildningsnämndens ledamöter om barns utveckling/ behov
    o  förmedla erfarenheter kring förskola/skola

Prioriterade frågor: Förbättra lärarnas löner. Barnkonventionen efterlevs i kommunens alla beslut. Gruppstorlekarna i skolan och fritidshemmen minskar. Våra gamla får en trygg och värdig ålderdom.

Född år: 1947

Boende: Villa – bosatt i Nykvarn sedan 1969, fritidshus på Gotland och i Tystberga

Familj: Gift, fyrabarnsmamma och mormor/farmor till fem barnbarn

Tre egenskaper som karakteriserar dig: Lyhördhet, engagemang och livsglädje

Intressen: Politik, läsning, idrott, resor, familj och vänner, att vara mormor och farmor

Vad läser du? Skönlitteratur, facklitteratur, men helst deckare

Vad lyssnar du på? Allt utom tradjazz

Vad tittar du på? Dokumentärer, nyheter och idrott

Vad gör dig riktigt arg? Bonusar till avsatta personer

Vad gör dig riktigt glad? Att lyckas med något som verkat omöjligt

Motto: Allt är möjligt!