Liberalerna Nykvarn

Karlslundsvägen 18

155 94 Nykvarn

070-341 59 73

karlslundsgard@telia.com

Kontaktperson: Ordförande Anne-Marie Falk

Detaljerad kontaktinformation om Nykvarn

Vill du påverka politiken i Nykvarn i liberal riktning har du stora möjligheter genom att gå med i Liberalerna i Nykvarn.

Folkpartilokalen_IMG_2783-1

Dina synpunkter är betydelsefulla

Det är en viktig demokratifråga att många kommuninvånare deltar i diskussioner i olika frågor. Den direkta möjligheten att påverka finns inom ramen för de politiska partierna. Många av de frågor som diskuteras och de beslut som fattas berör dig som kommuninvånare.

Vill du bli medlem

Du är varmt välkommen som medlem hos oss. Det kostar 50 kronor första året, därefter är medlemsavgiften 250 kr/år. Ett medlemskap betyder inte att ta på sig uppdrag. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska bidra till att utforma ett Nykvarn där vi alla vill bo, växa upp och leva.
Kom med och påverka du också – dina synpunkter är viktiga.
Kontakta Lars-Erik Aili  (tel 070 677 62 38, e-mail larserikaili@gmail.com) eller Anne-Marie Falk (tel. 072 740 41 11, e-mail karlslundsgard@telia.com) för mer information!

Följande typer av möten avhålls:

Medlemsmöten

Vid medlemsmötena tar vi upp och diskuterar politiska frågor, både lokala och nationella. Det är viktigt för demokratin att frågor blir belysta ur ett brett perspektiv och därför är alla medlemmars medverkan mycket viktig. Ibland deltar gästföreläsare för att bidra till en fördjupad diskussion. Dessa möten förekommer en gång per månad med uppehåll under sommaren.

Förtroenderåd

Alla medlemmar har möjlighet att vara med vid de förtroenderåd där vi tillsammans går igenom de frågor som skall behandlas i kommunstyrelse, fullmäktige och i lämpliga fall också i nämnder samt beredningar. Våra förtroendevalda får på detta sätt med sig medlemmarnas gemensamma ställningstagande inför de beslut som ska fattas. Förtroenderåden är vanligtvis schemalagda ett par dagar före kommunstyrelsens sammanträden.

Fullmäktigegruppen

Våra ledamöter i kommunfullmäktige brukar sammanträda ett par dagar före fullmäktiges sammanträden för att diskutera hur man skall ställa sig till aktuella frågor samt finslipa debattinlägg. Alla medlemmar är välkomna till dessa möten.

Styrelsemöten

Hålls en gång i månaden med styrelsen samt beroende på fråga också speciellt inbjudna gäster.

Stadgar för Liberalerna i Nykvarn finner du här.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Liberalernas parti- och riksdagskansli

Växel: 08-410 242 00
Postadress: Box 2253 103 16 Stockholm
Allmänna frågor: info@liberalerna.se
Liberala företrädare och personal: hitta person

Hitta Liberalerna i resten av Sverige: klicka på lokalt högst upp till höger och skriv in stad eller län