Se alla

Liberalernas politiker i Nykvarn

Liberalernas ledamöter i Kommunfullmäktige
Lars-Erik Aili

Anne-Marie Falk (ersättare)
Per Vager (ersättare)

Liberalernas ledamot i Kommunstyrelsen
Lars-Erik Aili

Ersättare i Utbildningsnämnden
Gunilla Lindell

Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden
Inga Kammelid

Nämndeman i Migrationsdomstolen
Margareta Backlund

Ledamot i Valnämnden
Anne-Marie Falk

Ledamot i Arvodesberedningen
Anne-Marie Falk

Medlemmar i Styrelsen för Liberalerna i Nykvarn
Anne-Marie Falk – ordförande
Margareta Backlund – ledamot
Mikko Holkko – ledamot
Inga Kammelid – ekonomiansvarig
Gunilla Lindell – ledamot
Yvonne Oward – ledamot
Lars-Erik Aili – adjungerad ledamot

(Rollen som sekreterare anförtros ledamöterna enligt ett rullande schema)